Storitve

Razvoj novih izdelkov-CAD (Computer Aided Design)

  • Računalniško modeliranje zahtevnih 3D izdelkov vseh vrst
  • Izdelava 2D načrtov
  • Izvoz 3D računalniških modelov v različne standardne formate
  • Odpiranje različnih vrst datotek in pretvorba v željene formate

Za razvoj novih izdelkov uporabljamo računalniško 3D modeliranje s računalniškim programom  SolidWorks na kateremu imamo večletne izkušnje. 

Programiranje-CAM (Computer Aided Machining)

Za programiranje CNC obdelovanih strojev, uporabljamo zmogljiv CAM program SolidCAM. Le ta je integriran v Solidworksu. To pomeni da se ob morebitnih spremembah osnovnega modela, avtomatsko spremenijo tudi obdelovalne poti orodij.

Natančne strojne obdelave na

  • orodjarskih 3-4 osnih CNC obdelovanih strojih

Proizvodnja

  • Sestavni deli FES pogonskega sistema
  • razni kalupi, orodja
  • merilne šablone